TenSingkoret VefSing

VefSing er et tverrkirkelig ungdomskor i MOSJØEN.  Øvingene foregår i Dolstad kirke.

Semesteret 2019-2020

Tilbudet gjelder for ungdommer fra 8. klasse og oppover. Vi synger et variert repertoar og tilpasser vanskelighetsgrad til de ungdommene vi har i koret. Kirkekjelleren er åpen fra kl 1415 og  korøvelsen er fra kl 1500-1600. Etterpå samles vi til et enkelt måltid mat før ungdommene haster videre til andre aktiviteter enten i kirken eller andre steder i byen. Koret er organisert gjennom organisasjonen Ung kirkesang

Ledere er Øivind Mikalsen(Musikalsk) og Bodil Sjelmo(sosialt). Facebook brukes til beskjeder og vi setter pris på også foreldrene er med i gruppen. Det velges en tillitsperson blant ungdommene som sammen med de voksne lederne utgjør styret. Det holdes minst et foreldremøte i halvåret. Dette er som regel sammen med de andre korene i kirken. Korsangerne får delta på turer og kurs og det er av og til dugnad for å samle penger til reisekassen.

Vil du vite mer, Ta kontakt med Øivind Mikalsen 90019249, oivind.mikalsen@gmail.com

SemesterplanVH18

Vedtekt VefSing2014

Leave a Reply

*