TenSingkoret VefSing

VefSing er et tverrkirkelig ungdomskor i MOSJØEN.  Øvingene foregår i Dolstad kirke.

Semesteret 2018-2019

Tilbudet gjelder for ungdomsskole og elever fra videregående skole. Vi synger et variert repertoar og tilpasser vanskelighetsgrad til de ungdommene vi har i koret. Kirkekjelleren er åpen fra kl 1415 og  korøvelsen er fra kl 1430-1530. Etterpå samles vi til et enkelt måltid mat(oftest brød med karbonade, eller en enkel suppe). Koret er organisert gjennom organisasjonen Ung kirkesang

Ledere er Øivind Mikalsen(Musikalsk) og Bodil Sjelmo(sosialt). Facebook brukes til beskjeder og vi setter pris på også foreldrene er med i gruppen. Det velges en tillitsperson blant ungdommene som sammen med de voksne lederne utgjør styret. Det holdes minst et foreldremøte i halvåret. Dette er som regel sammen med de andre korene i kirke. Korsangerne får delta på turer og kurs og det er av og til dugnad for å samle penger til reisekassen.

Vil du vite mer, Ta kontakt med Øivind Mikalsen 90019249, oivind.mikalsen@gmail.com

SemesterplanVH18

Vedtekt VefSing2014

Leave a Reply

*