VefSing Ungdomskor

Koret er for ungdommer i Vefsn fra ca 11 år og oppover. Vi har fokus på et godt kormiljø, grunnleggende sang‐ og musikkforståelse, scenetrening,  og bevisst forhold til den enkeltes stemmeutvikling.

Det er på trappene med dirigentavtale med Vefsn kulturskole. Avtalen vil gi et bedre tilbud med individuell oppfølging i tillegg til korprøven. Det vil da bli gitt sang- eller orgelundervisning så langt det er kapasitet. Undervisning blir fortrinnsvis før eller etter korprøven.

Repertoaret i koret blir variert. Vi og tilpasser vanskelighetsgraden til de ungdommene til enhver tid har i koret. Koråret 2020-2021 arbeider vi bl.a med kulturskolens operaforestilling «Carmen».

Koret øver ukentlig på tirsdager i Dolstad kirke fra ca 15 til kl 16. Tidspunktet kan variere noe avhengig av annen aktivitet i kirken.

Koret har eget styre som velges blant medlemmene.

Kirkekjelleren er åpen fra kl 1415 og det er mulig å komme dit rett etter skoletid. Det er tilbud om noe å spise og det er mulig å bruke møterommet til lekselesing.

Ledere er Øivind Mikalsen og Bodil Sjelmo.

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Øivind Mikalsen 90019249, oivind.mikalsen@gmail.com

Bodil Sjelmo 91633726, bodil.sjelmo@vefsn.kommune.no

SemesterplanVH18

Vedtekt VefSing2014

Leave a Reply

*