Dolstad Gutte- og jentekor

DSC_0081

Dolstad gutte- og jentekor

Alder 7-10 år

NB Oppstart høsten 2020 betinger minst 10 interesserte barn!

I dette koret har vi fokus på godt kormiljø, grunnleggende sang-­‐ og musikkforståelse, scenetrening, noteopplæring, bevisst forhold til den enkeltes stemmeutvikling, og mye lek og moro!

Barna får den første opplevelse av enkel flerstemt sang gjennom ostinater, kanons og overstemmer. Vi har ingen opptaksprøver, og jobber ut ifra nivået til det enkelte barn.

Dolstad gutte- og jentekor spilte i 2018 inn albumet «Vi er blomster i Guds hage» med salmer og sanger.  Albumet kan fås kjøpt på Vefsn kirkekontor.

Øvelsene er vanligvis hver tirsdag i Dolstad kirke kl 1800 til 1900 unntatt er skolens ferier og fridager.

Kontingenten er kr 250 og betales ved semesterstart hvert halvår.

Det velges en tillitsperson blant de foresatte som sammen med korets dirigent utgjør korets styre.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Semesterplaner

Vedtekter