Dolstad barnekor

Dolstad barnekor 

Alder ca 5 – 6 år

NB Oppstart høsten 2020 betinger minst 10 interesserte barn!

Barnekoret forbereder de små til videre sang i gutte- og jentekoret. Vi fokuserer på å utvikle sang- og musikkglede gjennom variert musikk. Bevegelse, lek og sang er en rød tråd i alt arbeidet.

Koret øver vanligvis i Dolstad kirke tirsdager fra kl 1730-1800 unntatt i skolens ferier og fridager.

Kontingenten er kr 250 og betales ved semesterstart hvert halvår.

Det velges en tillitsperson blant de foresatte som sammen med korets dirigent utgjør korets styre.

Interessert? – ta kontakt med:

Leave a Reply

*