Dolstad barnekor

Dolstad barnekor 

Alder ca 5 – 6 år

Barnekoret forbereder de små til videre sang i gutte- og jentekoret. Vi fokuserer på å utvikle sang- og musikkglede gjennom variert musikk. Bevegelse, lek og sang er en rød tråd i alt arbeidet.

Koret øver vanligvis i Dolstad kirke tirsdager fra kl 1700-1730 unntatt i skolens ferier og fridager.

Kontingenten er kr 250 og betales ved semesterstart hvert halvår. Det sendes ut faktura på epost.

Det velges en tillitsperson blant de foresatte som sammen med korets dirigent utgjør korets styre.

Interessert? – ta kontakt med:

Leave a Reply

*