Barne- & ungdomskor

I kirkens korskole kan barn og unge få muligheten til å skape og nyte musikk i godt fellesskap. Vi deltar på gudstjenester og konserter både i Dolstad kirke og andre steder, alene og sammen med andre kor. 

Fra høsten 2020 er det på trappene en dirigentavtale med Vefsn kulturskole for ungdomskoret. Kormedlemmene får da et bedre tilbud med individuell undervisning i tillegg til korprøven. Tilbudet gjelder på sang eller orgel så langt det er kapasitet.

Se nedtrekksmenyene eller klink på lenken nedenfor for mer info om hvert kor.

Kirkens trosopplæring

Det kreves ikke noe medlemskap i Kirken for å kunne være med i kirkens korskole. Det er heller ingen krav om tilslutning til kirkes tro. Korene er likevel en del av kirkens trosopplæring hvor det synger salmer og barna får høre bibelfortellinger.

Tirsdager fra ca kl 16 til 1730 er det dramaundervisning i kirken ledet av Lise Hagfors. Dette er frivillig og foregår parallelt med undervisning i sang/orgel. 

Hverdagsgudstjeneste

Månedlig er det hverdagsgudstjeneste tilrettelagt for barn og unge i kirken. Denne starter kl 18 og det er en enkel servering/kirkekaffe etterpå. Det er korbarna som er bærebjelken i disse enkle seremoniene og dramagruppa får vist frem det de har arbeidet med. Her er alle hjertelig velkommen gamle og  unge:-)  

Kurs og leir

Gjennom vår medlemsorganisasjon Ung kirkesang får  korsangerne mange tilbud om kurs og leirer. Kursene er billige, men korskolen arbeider aktivt med å finne finansiering for å subsidiere deltakelse på kurs for sine medlemmer. Ung Kirkesang er med i AlleMed.

Hver sommer arrangerer Ung kirkesang korsommerskoler. Her kan man kan delta fra det året man fyller 9 år. De som er med på korsommerskolen får sangervenner fra hele landet og får delta på flotte arrangement. Det er korsommerskole både i Nord-Norge(Harstad), Midt-Norge(Berkåk/Trondheim) og Sør-Norge(Kristiansand). Les mer om disse på www.sang.no

Ung kirkesang har mange andre kurs også, og vi anbefaler våre sangere å ta del i kantorilederopplæringen. Dette er organisasjonens opplæringsprogram som gir kunnskap i  notelesing, enkel direksjon og spill på instrument. Man kan starte fra fylte 10 år. Kursene arrangeres regionalt, normalt en gang i halvåret i Nordland/Trøndelag. Les mer her.

 

Leave a Reply

*