INFO kammerkor

Faure2012

Dolstad Kammerkor ble etablert i 2004. Koret har som målsetting å løfte frem Dolstad kirke som konsertarena, og å bidra til å styrke gudstjenestelivet. Siden oppstarten har koret stått bak oppføringer av flere større kirkemusikalske verk av ulik stil.  Vi har gjort Händels Messias og Bachs Juleoratorium. Mozarts Requiem og «Ein Deutsches Requiem»  av Brahms og vi har sunget oratoriet «Paulus» av Mendelsohn på nynorsk. Mellom all denne klassiske musikken har vi fremført Jazzlegenden Duke Ellington sin «Sacred Consert» sammen med Dioc Big Band og Bodøs egen Jazzvirtuos, Jan-Gunnar Hoff sin prisbelønnede Messe «Meditatus».

Dolstad kammerkor har aldri vært noe stort kor, men kvaliteten har likevel vært viktig.  Antall sangere har variert fra 12-18. For å nå målene våre, har regionalt kultursamarbeid har blitt en arbeidsform. Dette har satt fokus på kirkemusikken over hele Helgeland. Faste samarbeidspartnere har vært; Mosjøen Orkesterforening, Operakoret Mo i Rana, Brønnøy Kammerkor og Musikklinjekoret ved Mosjøen videregående skole.

Koret har tradisjon for å delta på minnegudstjenesten hver Nyttårsaften i Dolstad kirke. Vi har markert oss ved mange andre gudstjenester også, men da i form av mindre kantorigrupper som har hatt forsangerfunksjon. Dette skjer fra orgelgalleriet.

Koret har hatt turer sammen med med kor fra Narvik, til Island i 2008 og Bergen i 2012. Ellers har koret vært på tur til Nordmøre  i 2007 og til Bodø 2013. I 2014 har koret hatt tur til Lycksele i Sverige.

Koret er medlem i Norges kirkesangforbund og regionlaget Sør-Hålogaland kirkesangforbund.

Vil du være med i kammerkoret eller bare ønsker å få vite mere, kan du kontakte dirigent Øivind Mikalsen på tlf; 900 19 249, eller styreleder Karin Elisabeth Nilsen tlf; 977 88 782

Vi har bruk for flere sangere på alle stemmer, men særlig sopraner. Se vår borsjyre for å se  langtidsplanen 2013-2015.  

BrosjyreKammerkor

Vedtekter-Dolstad Kammerkor

Semesterplaner:Høsten2015DKVåren2016DKHøsten2016DKVåren2017DK, Høsten2017DK, Våren2018DK

Info om mulig kortur til York: York 6. – 9. oktober 2017

Messing i Katedralen prøver: Timeplan Messing i Katedralen

Himmelsk musikk prøver:  uke43himmelskmusikk