Info Gutte- og jentekor

 

DSC_0081

I dette koret har vi fokus på sangglede gjennom gamle og nye barnesanger, og ulike sangleker. Du kan begynne i det året du skal starte i 3. klasse. Vi tar imot alle barn, men er særlig glade hvis du har fulgt aspirantopplæringen i Dolstad barnekor.  I gutte- og jentekoret får barna utviklet sine sangstemmer og gehør. De blir fortrolig med kirkerommet og gudstjenesten. De blir utfordret gjennom enkel flerstemmig sang og solosang. Koret deltar på gudstjeneste i kirka ca to ganger i halvåret, men er også med på andre kulturarrangement, både lokalt og regionalt. Koret har minst en kortur i året.

Øvelsene er hver tirsdag i Dolstad kirke kl 1730 og avrunder med kveldsmat ca kl 1830-1845. Barna må hentes innen kl 19.  Følg med på semesterplanen.

Vi praktiserer halvårskontingent. Prisen er for tiden kr 250 og betales ved semesterstart til kontonummer 4530.21.64626. Husk å merke innbetalingen med barnets navn.

Gjennom vår medlemsorganisasjon Ung kirkesang får  korsangerne tilbud om å dra på korsommerskole sammen med sangere fra hele landet fra 9 års alder. De som er med på korsommerskolen får sangervenner fra hele landet. Det er korsommerskole både i Nord-Norge(Harstad), Midt-Norge(Berkåk/Trondheim) og Sør-Norge(Kristiansand). Les mer om disse på www.sang.no

Ung kirkesang har mange andre kurs også, og vi anbefaler våre sangere å ta del i Kantorilederopplæringen. Det er organisasjonens opplæringsprogram som gir kunnskap i musikteori, notelære, organisasjonskunnskap og direksjon. Man kan starte fra fylte 10 år. Kursene arrangeres regionalt og og gjennomføres en gang i halvåret.

*  Se Ung kirkesangs kurskalender

Følg med på siste innlegg på denne hjemmesiden.  – nederst, eller til høyre på denne siden. Koret har også en intern Facebookside. Ta kontakt om du har spørsmål. Telefonnummer til kirkekontoret er 75101158 eller til musikalsk leder Øivind Mikalsen; 90019249.

Semesterplan: Høsten2015GJKVåren2016GJKHøsten2016GJKsemesterplanv2017, SemesterplanH2017GJ, Desemberplan2017GJ

NYE vedtekter 2014